Ubytovací řád

 

  1. Ubytovaný host je povinen se seznámit s ubytovacím řádem a respektovat ho.
  2. Využívání apartmánu a společných prostor během pobytu je na vlastní zodpovědnost klienta.
  3. Nebyla-li doba ubytování sjednána jinak, je nástup na pobyt nejdříve od 16:00 hodin. Host je povinen opustit ubytování v den skončení pobytu nejpozději v 10:00 hodin Nedodrží-li host tuto lhůtu, je poskytovatel ubytování oprávněn účtovat cenu ubytování i za další noc.
  4. Hosté nejsou oprávněni vodit do apartmánu neubytované osoby, přijímat zde návštěvy, umožnit cizím vstup do ubytovacích nebo společných prostor, či nechat jakoukoli neubytovanou osobu přespat ve svém apartmánu.
  5. Všichni hosté musí dbát o pořádek, čistotu, nepoškozovat zařízení, které nesmí být přemísťováno ani vynášeno z budovy.
  6. Host je povinen po celou dobu pobytu svým počínáním předcházet tomu, aby nedocházelo k poškození budovy, jejího vybavení a předcházet vzniku požáru.
  7. Od 22.00 hod. do 6.00 hod. je nutné dodržovat noční klid.
  8. Po čas ubytování je nutno i během dne zachovávat klid a nerušit ostatní hosty křikem, hlučným zpěvem, nadměrným zesilováním reprodukované hudby aj.
  9. V celém objektu je přísný zákaz kouření.
  10. V celém objektu je zákaz pobytu domácích mazlíčků.
  11. V apartmánech jsou povoleny pouze tyto elektrické spotřebiče hostů: vysoušeče vlasů, holící strojky, nabíječky malých elektrických spotřebičů, notebooky, přenosné DVD přehrávače, radiopřijímače.
  12. Při každém odchodu z objektu je host povinen uzavřít vodovodní kohoutky, zavřít okna, vypnout elektrospotřebiče, zhasnout světla a zamknout.
  13. Hostům je povoleno umísťovat jízdní kola do ubytovacího zařízení pouze na místa k tomu určená.
  14. Z bezpečnostních důvodů je potřeba se pohybovat s prostorách podkroví opatrně tak, aby nedošlo k úrazu ubytovaných.
  15. V případě poškození vybavení apartmánu nebo společných prostor, či ztrátě klíčů, je provozovatel oprávněn po hostovi požadovat odpovídající finanční náhradu.
  16. Vzniklé závady je nutné neprodleně hlásit provozovateli ubytování.
  17. Provozovatel ubytování neodpovídá za zranění nebo poškození majetku ubytovaných hostů.
  18. Při předčasném ukončení pobytu ze strany hosta se platba nevrací.
  19. V případě hrubého nebo opakovaného porušování podmínek ubytování má majitel objektu právo hostovi ubytování zrušit.
  20. Odpovědnost ve vztahu k fyzickým a právnickým osobám se řídí občanským zákoníkem.

 

Okamžité ukončení pobytu ze strany poskytovatele ubytování:

Dojde-li k překročení povolených počtu osob během pobytu.

V případě, že dojde k ničení nebo poškozování ubytovacího zařízení (vandalismus).